Николай Гумилев. “Очарованием не назови”

Очарованием не назови
Слепую музыку моей любви
С тенями... вечера плывут слова.
Дата написания: до 3.08.1921 года


Стихотворение: Николай Гумилев. “Очарованием не назови”